SEKTORER

Jekkos minikranar är utformade och utvecklade för att utföra arbeten i olika sektorer och på trånga platser med begränsat utrymme. På grund av Jekkos mångsidighet och flexibilitet kan minikranarna ta sig an många olika uppdrag. Bland annat passar minikranarna uppdrag inom bygg- och industrisektorn. Se nedan vilka fler sektorer som passar Jekko.

 

 

Glasmontage

Montering av glas, väggelement på byggnader, med hjälp av våra mångsidiga vakuumlyftar.

Byggnation

Bygg- och anläggningsverksamhet (allt från bostäder till stora offentliga bygg- och anläggningsarbeten).

Industriunderhåll

Industriunderhåll inomhus och utomhus: köpcentrum, fartyg, muséer, skolor, sjukhus, flygplatser, sportanläggningar, vägar, nöjesparker, kyrkogårdar, byggnader, järnvägar mm.

Gruv- och militärsektorer med flera

Dessa specifika områden (Gruv-, olje-, kärnenergi-, kemikalie-, borrnings- och militärsektorer) ställer mycket höga krav på noggrannhet, lätta redskap och hanterbarhet: Det är exakt detta som Jekkos minikranar erbjuder.

Specialuppdrag

Jekko vågar satsa och investerar i flera nischsektorer där minikranar behövs: filmindustri, luftfart, lyxprodukter mm.

REFERENSER

Kontakta oss!

    Voglio iscrivermi alla newsletter Jekko e/o ricevere vostre informative