SEKTORER

Våra minikranar är utformade för att utföra arbeten på trånga platser med begränsat utrymme.
Tack vare den stora mångsidigheten som finns i en minikran ifrån Jekko kan du utföra en mängd olika arbetsuppgifter i många olika branscher och sektorer.

Glasmontage

Montering av glas, väggelement på byggnader, med hjälp av våra mångsidiga vakuumlyftar.

Byggnation

Bygg- och anläggningsverksamhet (allt från bostäder till stora offentliga bygg- och anläggningsarbeten).

Industriunderhåll

Industriunderhåll inomhus och utomhus: köpcentrum, fartyg, muséer, skolor, sjukhus, flygplatser, sportanläggningar, vägar, nöjesparker, kyrkogårdar, byggnader, järnvägar mm.

Gruv-, olje-, kärnenergi-, kemikalie-, borrnings- och militärsektorer

Dessa specifika områden ställer mycket höga krav på noggrannhet, lätta redskap och hanterbarhet: Det är exakt detta som Jekkos minikranar erbjuder.

Specialuppdrag

Jekko vågar satsa och investerar i flera nischsektorer där minikranar behövs: filmindustri, luftfart, lyxprodukter mm.

REFERENSER

Kontakta oss!

    Voglio iscrivermi alla newsletter Jekko e/o ricevere vostre informative