ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Se vilka uppdrag och användningsområden som passar din minikran från Jekko

Glasmontage

Användningen av vakuumlyftar för glasrutor är ett stort och populärt användingsområde för våra minikranar. Kranarna kan montera glasfasader på byggnader, bostäder och skyskrapor. De kan hantera glasrutor och icke-porösa material där det behövs, i synnerhet i trånga utrymmen.

Takarbeten

Lätta minikranar kan placeras uppepå ytter- och innertak för att lyfta materiel från marken. Detta är möjligt tack vare det låga marktryck som utövas av larverna och genom att använda stödbensplattor fördelas vikten på stödbenen.

Arbeten på höjd

Minikranar kan användas för att montera glasfasader på ytterväggar på höga fastigheter. Detta är möjligt tack vare att det går att placera minikranen på de översta våningarna på fastigheterna. Väl på plats kan föraren använda radiokontrollen på de nedre våningarna och montera partierna under helt säkra förhållanden. Minikranarna sparar både tid och pengar jämfört med de större kranarna.

Stålbyggnation

Jekkos minikranar kan användas för att montera och lyfta stålkonstruktioner både inuti och utanför små och stora anläggningar. Pick & Carry-funktionen som finns på några av modellerna ger ytterligare användningsområden för att lyfta och förflytta last vid byggnation.

Anläggningsarbeten och större projekt

Den flexibilitet, lätthet och anpassningsförmåga som Jekkos minikranar besitter gör att de kan användas vid alla slags bygg- och anläggningsarbeten: flygplatser, stora byggarbetsplatser, gruvor, järnvägar, idrottsarenor, byggentreprenader.

Bostadsbyggnation

Jekkos minikranar är kompakta och lätta att hantera, vilket gör att de kan utföra arbeten inuti bostadshus och utan problem passera genom dörrar. Användningen av el- eller batteridrivna motorer innebär att maskinerna kan användas i slutna utrymmen där utsläpp inte är tillåtna.

Resning av trästommar

En Jekko lämpar sig för byggnation av träbyggnader av alla storlekar. Den kan utföra arbeten från de flesta lastbärande innertak och kan lyfta träbalkar av alla storlekar. En smart och snabb lösning för montering av prefabricerade modulhus.

Stenarbeten och monument

Tack vare sin behändiga storlek kan Jekkos minikranar utföra arbeten i smala gångar som är typiska för muséer, kyrkor och kyrkogårdar för montering av gravstenar, trädgårds stenar eller sten monument.

Industriunderhåll (anläggnings-, fabriks- och fordonsindustri)

Minikranar kan användas vid industriunderhåll för alla slags lyft och hantering av material, tack vare Pick & Carry-funktionen samt för underhåll av utrustning i produktionslinjer, hos fordonstillverkare, på kemikalieanläggningar och fabriker. De kan även användas inomhus tack vare el- eller batteridrivna motorer.

El- och kärnenergianläggningar

Specifika arbeten som ställer de höga krav på precision, lätthet och manövrerbarhet som garanteras av Jekkos minikranar. Våra minikranar med batteridrivna eller eldrivna enfas- eller trefasmotorer kan utföra arbeten inuti anläggningar i ”ekoläge” vilket vanligtvis är ett grundläggande krav i dessa branscher.

Trånga områden

Minikranar är utformade för att användas i trånga och små utrymmen. De är lätta att transportera och manövrera och kan därför användas i sluttningar, trappor, passager och på svåråtkomliga platser. Det geometriska stabilitetssystemet (elektroniskt LMI) erbjuder oslagbar stabilitet och flexibilitet vid uppställning på stödben.

Köpcentrum

Minikranar används i köpcentrum för montering av displaypaneler, skyltar, skyltfönster och andra användningsområden som kräver snabba och utrymmessnåla insatser.

Gallerier och muséer

Kranarnas manövrerbarhet och precision gör dem väl lämpade för lätta uppgifter som kräver försiktig hantering som flytt av konstverk inuti och utanför muséer och andra byggnader.

Järnvägar

Minikranarna kan användas för järnvägsunderhåll och läggning av räls samt för vägarbeten. Funktionen ”virtuella väggar” spelar en viktig roll eftersom den kan användas för att fastställa kranens yttre arbetsgränser, till exempel för att begränsa påverkan på järnvägsdriften.

Underjordsarbeten, tunnlar och gruvor

Tack vare att Jekko minikranar är kompakta, lätta att transportera och hantera kan de utföra arbeten inuti tunnlar, tunnelbanor, avloppssystem och el kulvertar där utrymmet är begränsat.

Marinor, hamnar och anläggningsplatser

Jekkos minikranar kan användas i hamnar, kustnära anläggningar och skeppsvarv som ombord på fartyg för olika slags lyft- och underhållsmoment.

Flygindustri och flygplatser

Underhåll för montage och utbyte av komponenter på helikoptrar, flygplan i allmänhet. Jekkos minikranar passar perfekt för arbeten inuti flyganläggningar.

Militär

Tack vare sina små mått är Jekkos minikranar idealiska för användning med militärhelikoptrar, även på avlägsna platser och under alla slags förhållanden. Deras pålitlighet och säkra funktion gör att de även kan användas för produktion och underhåll av militär utrustning och -fordon.

Olja och gas

Hastighet, anpassningsförmåga och flexibilitet vid användningen gör Jekkos minikranar till

Utomhus

Jekkos minikranar lämpar sig inte enbart för att utföra arbeten inuti trånga utrymmen i byggnader utan även utomhus för exakta rörelser, underhålls- och arbetsmoment som kräver flexibilitet, hastighet och kompakta mått.

Trädgårdsanläggning och trädgårdsodling

Jekkos minikranar kan användas i växthus och trädgårdar för beskärning och skötsel av små, medelstora och stora buskage och buskar.

Simbassänger och parker

Jekko maskiner används för konstruktion och underhåll av inomhus, utomhusbassänger och vattenparker. De är enkla att ställa upp och flytta runt vilket gör att de både är mycket effektiva och utför arbetena snabbt.acili da muovere e spostare e altamente efficienti e rapide nello svolgere il loro lavoro.

Lättflyttade: genom dörrar, upp med hissar

Jekkos minikranar kan passera genom alla utrymmen och passager: hissar, husdörrar eller väggöppningar, tunnelbanetunnlar eller byggarbetsplatser. Det finns en lösning för varje passage eller bredd.Per ogni passaggio o larghezza esiste una soluzione.

Historia och arv

Jekkos minikranar är idealiska för arbetsmoment som kräver försiktighet: I historiska stadskärnor med smala gränder eller i gamla kyrkor där konstverk behöver tas bort eller genomgå underhåll.i chiese antiche dove è necessario intervenire per movimentare opere o per lavori di manutenzione.

Jekko redskap

Tillbehör och redskap för lyft och hantering av glasrutor, rör och andra produkter. Denna familj omfattar en mängd olika redskap som ökar mångsidigheten i våra minikranar för lyft och montage.

Andra användningsområden

Jekko minikranar kan utföra både de mest spektakulära och speciella jobb som installationer i biografer, teatrar, konserthus och offentliga arenor, och arbetsmoment som kräver mer försiktighet. Jekko har utvecklat kranar för att lösa utmaningar med hanteringen i alla slags nischade användningsområden.

REFERENSER

Kontakta oss!

    Voglio iscrivermi alla newsletter Jekko e/o ricevere vostre informative